سوره فجر

سوره فجر ( 13 )

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 13
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 13
محمود خلیل الحصری سوره فجر 13
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

پس پروردگارت تازیانه عذاب های گوناگون را بر آنان فرو ریخت.


تفسیر

به همين سبب پروردگارت به خاطر طغيان و گسترش دادن فساد، تازيانه ی عذاب را بر آنها فرو كوفت. قوم عاد به وسيله تندباد سوزناك هلاك شدند (حاقّه 69/6) و قوم ثمود به وسيله صيحه عظيم آسماني نابود شدند. (حاقّه 69/5) و قوم فرعون به وسيله ی امواج خروشان نيل غرق شدند. (زخرف 43/55)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات