سوره فجر

سوره فجر ( 11 )

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 11
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 11
محمود خلیل الحصری سوره فجر 11
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

همانان که در شهرها، طغیان وسرکشی کردند؟


تفسیر

آن گاه با اشاره به اين اقوام سه گانه مي فرمايد: همان ها كه در شهرها طغيان كردند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات