سوره فجر

سوره فجر ( 9 )

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 9
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 9
محمود خلیل الحصری سوره فجر 9
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

و با قوم ثمود آنان که در آن وادی [برای ساختن بناهای استوار و محکم] تخته سنگ ها را می بریدند؟


تفسیر

و با قوم ثمود؛ كه تخته سنگ ها را در آن وادی مي ‏بريدند و از آن ها خانه مي‏ ساختند.

قوم ثمود در «وادي القريٰ» ميان مدينه و شام زندگي مي كردند و داراي تمدّني پيشرفته بوده اند و پيامبرشان صالح بوده است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات