سوره فجر

سوره فجر ( 3 )

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 3
محمود خلیل الحصری سوره فجر 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

و به زوج و فرد


تفسیر

و سوگند به شفع و فرد.

در تفسير قمى در باره «لَيالٍ عَشر» آمده كه دهه ذى حجّه است و در باره «وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ» آمده، كه دو ركعت شفع و يك ركعت وتر در نماز شب است و در حديثى آمده كه شفع، حسن و حسين و وتر اميرالمؤمنين است، و در باره «وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ» آمده، كه منظور شب جمع است يعنى شب عيد قربان كه از عرفات به مشعر كوچ مى‏ كنند.

در رواياتي «فجر» به وجود مهدي (عج) و «لَيالٍ عَشرٍ» به ده امام قبل از او و «شفع» به امام علي و فاطمه زهر» (ع) تفسير شده است. (تفسير نمونه)

در روايات، براى «شفع و وتر» به معناى زوج و فرد، مصاديق زيادى گفته شده است، ازجمله اين كه مراد از وتر، روز نهم ذى‏ حجه (روز عرفه) و مراد از شفع روز دهم ‏ذى ‏حجه (عيد قربان) است و يا مراد از شفع دو كوه صفا و مروه است و مراد از وتر كعبه كه يكى است. يا مراد از وتر، خداوند يكتا و مراد از شفع، مخلوقات‏ اند كه همه زوج اند، يا مراد نماز مستحبّى شفع و وتر است كه در سحر خوانده مى‏ شود، يا مراد از شفع روز نهم و دهم ذى حجه و وتر شب مشعر است. (نورالثقلين)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات