سوره فجر

سوره فجر ( 2 )

وَلَيَالٍ عَشْرٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره فجر 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره فجر 2
محمود خلیل الحصری سوره فجر 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 593 1
محمد صدیق منشاوی 593 2
- - - - 3

معنای آیه

و به شب های ده گانه


تفسیر

«و سوگند به شب هاي دهگانه».

شب هاي دهگانه ده شب اوّل ذي حجّه است. بعضي آن را به ده شب آخر ماه مبارك رمضان كه شب هاي قدر در آن است و بعضي آن را به شب هاي آغاز ماه محرّم تفسير كرده‏ اند. جمع ميان اين ها نيز ممكن است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات