سوره بلد

سوره بلد ( 15 )

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 15
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 15
محمود خلیل الحصری سوره بلد 15
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

به یتیمی خویشاوند،


تفسیر

يا به يتيمي از خويشاوندانشبهات