سوره بلد

سوره بلد ( 14 )

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 14
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 14
محمود خلیل الحصری سوره بلد 14
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

یا طعام دادن در روز گرسنگی و قحطی


تفسیر

يا غذا دادن در روز گرسنگي به گرسنه اي.شبهات