سوره بلد

سوره بلد ( 10 )

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 10
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 10
محمود خلیل الحصری سوره بلد 10
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

و او را به راه خیر و شر هدایت نکردیم [تا راه خیر را بگزیند و راه شر را واگذارد؟]


تفسیر

و او را به دو راه خير و شرّ رها نموديم.

بنا بر «وَ هَدَيناهُ النَّجدَينِ» انسان هم در پيمودن خير و شرّ آزادي و اختيار دارد و هم چون «نجد» مكان مرتفع است، نه فقط پيمودن راه خير مشكل است، پيمودن راه شرّ نيز همراه مشكلاتي است؛ پس چه بهتر كه راه خير را برگزيند و چشم و زبان خود را در راه خير به كار اندازد.

پيامبر اکرم (ص) فرمود: دو سرزمين مرتفع وجود دارد:‌ سرزمين خير‌ و سرزمين شرّ؛ ولي هرگز سرزمين شرّ نزد شما محبوب تر از سرزمين خير قرار داده نشده است. (مجمع و قرطبي)

و پيامبر اكرم (ص) فرموده: خداوند متعال به فرزندان آدم مي‏ گويد: اي فرزند آدم! اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام كند، من دو لب را براي جلوگيري از آن در اختيار تو قرار داده‏ ام، لب را فرو بند، و اگر چشمت بخواهد تو را به سوي حرام ببرد، من پلك ها را در اختيار تو قرار داده‏ ام، آن ها را فرو بند.... (نورالثّقلين)

اميرمؤمنان علي (ع) فرموده: شگفتا از اين انسان، كه با پاره اي پي مي نگرد، با گوشتي سخن مي‏ گويد و با استخواني مي ‏شنود و از شكافي نفس مي ‏كشد! (نهج البلاغه، حكمت 8)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات