سوره بلد

سوره بلد ( 8 )

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 8
محمود خلیل الحصری سوره بلد 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟


تفسیر

بعد از آن كه فرمود بعضي وقتي مقداري از اموال خود را انفاق مي كنند، بر خدا و اسلام و فقرا منّت مي نهند، بخشي از مواهب و نعمت هاي خداوند بر بشر را بيان مي فرمايد، تا بداند اين نعمت ها را خداوند به او داده است؛ ازاين رو، نه فقط با انفاق بخشي از آن ها منّت ننهد، بلكه سپاسگزار خدا هم باشد؛ پس مي فرمايد: آيا براي او دو چشم قرار نداديم؟ كه هر آن چه را ديدني است ببيند؟

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات