سوره بلد

سوره بلد ( 6 )

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 6
محمود خلیل الحصری سوره بلد 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

می گوید: ثروت فراوانی را [برای مبارزه با پیامبر و اسلام] تباه کرده ام!


تفسیر

«و مي گويد: من مال زيادي را در كارهاي خير و به قولی در مبارزه با اسلام نابود كرده ‏ام».شبهات