سوره بلد

سوره بلد ( 5 )

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 5
محمود خلیل الحصری سوره بلد 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

آیا گمان می کند که هرگز کسی بر او دست نیابد؟!


تفسیر

آن گاه مي فرمايد: «آيا انسان مي پندارد هرگز كسي نمي‏ تواند بر او دست يابد؟ یا ثروت را از او بگيرد؟ یا او را در برابر اعمالش بازخواست ‏كند؟ ولی از آنجا که آیه معنای جامعی دارد، شامل همه اين تفسيرها می شود.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات