سوره بلد

سوره بلد ( 3 )

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بلد 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بلد 3
محمود خلیل الحصری سوره بلد 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 594 1
محمد صدیق منشاوی 594 2
- - - - 3

معنای آیه

و سوگند به پدر و آنچه زاده است؛


تفسیر

و قسم به پدر و فرزندي كه آورده است.

بعضی منظور از اين پدر و فرزند را ابراهيم خليل و اسماعيل ذبيح دانسته اند، چون در آيه قبل به مكه سوگند ياد شده که بنیانگذارش این دو بودند. ديگر اين كه منظور آدم و فرزندانش مى‏ باشند. سوّم اين كه: منظور آدم و پيامبران از نسل اویند و چهارم اين كه منظور سوگند به هر پدر و فرزندى است. جمع ميان اين تفاسير نيز بعيد نيست.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات