سوره شمس

سوره شمس ( 13 )

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 13
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 13
محمود خلیل الحصری سوره شمس 13
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

پس فرستاده خدا به آنان گفت: ناقه خدا و آبشخورش را [واگذارید]


تفسیر

و در اين آيه مي ‏فرمايد: پس فرستاده ی خدا (صالح) به آنان گفت: از ناقه ی خدا و نيز از آبشخور آن پروا كنيد و متعرّض او نشويد، نه به قتلش اقدام كنيد و نه نوبت آب او را بگيريد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات