سوره شمس

سوره شمس ( 8 )

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 8
محمود خلیل الحصری سوره شمس 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

پس بزه کاری و پرهیزکاری اش را به او الهام کرد.


تفسیر

بعد از ذكر نفس مي فرمايد: سپس فجور و تقوا (شرّ و خير نفس) را به او الهام كرد.

انسان با عقل و وجدانش فجور از تقوا باز مي شناسد. طبق اين آيه حُسن و قُبح عقلي هستند‌ و انسان با عقل و وجدانش آن ها را مي شناسد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات