سوره شمس

سوره شمس ( 6 )

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 6
محمود خلیل الحصری سوره شمس 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و به زمین و آنکه آن را گستراند


تفسیر

و سوگند به زمين و آن كه آن را گسترانيده است.

زمين با تمام شگفتي ها: كوه‏ها، درياها، درّه‏ ها، جنگل ها، چشمه‏ ها، رودخانه‏ ها، معادن و منابع گران بهايش، كه هر كدام به تنهايى آيتى است از آيات حق و نشانه‏ اى است از نشانه‏ هاى او و از آن برتر و بالاتر خالق اين زمين و كسى كه آن را گسترانيده است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات