سوره شمس

سوره شمس ( 3 )

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 3
محمود خلیل الحصری سوره شمس 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و به روزچون خورشید را به خوبی آشکار کند


تفسیر

«و سوگند به روز وقتي زمين را روشن سازد». تأثير فوق العاده روز در زندگى بشر و تمام موجودات زنده روشن است؛ زيرا اکثر تلاش های زندگى در روشنايى روز انجام مى‏ گيرد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات