سوره شمس

سوره شمس ( 2 )

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شمس 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شمس 2
محمود خلیل الحصری سوره شمس 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و به ماه هنگامی که از پی آن برآید


تفسیر

و سوگند به ماه چون از پي خورشيد آيد.

دنبال روى قمر از خورشید دو چيز مى‏ تواند باشد: يكى اين كه از خورشيد كسب نور مى‏ كند و دیگر اين كه طلوع قمر بعد از غروب خورشيد باشد، كه در در دو حال قمر است: يكى ايّامى كه قمر به صورت هلال است و دیگر ايّامى كه تمام قرص آن روشن مى‏ شود.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات