سوره لیل

سوره لیل ( 18 )

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 18
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 18
محمود خلیل الحصری سوره لیل 18
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

همان که مال خود را انفاق می کند تا [مال] رشد و نمو کند.


تفسیر

آن كه مالش را در راه خدا مي ‏دهد تا پاك شود.شبهات