سوره لیل

سوره لیل ( 12 )

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 12
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 12
محمود خلیل الحصری سوره لیل 12
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

بی تردید هدایت کردن بر عهده ماست.


تفسیر

بعد از اين كه مردم را به دو گروه: مؤمن سخاوتمند و بي ايمان بخيل تقسيم نمود، مي فرمايد: هدايت بر عهده ماست.

آري، هدايت بر عهده ی خداوند است، خواه هدايت از طريق تكوين (فطرت و عقل)،‌ چنان كه مي فرمايد:‌ «اَلَّذي اَعطيٰ كَلَّ شَيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَديٰ: كسي كه خلقت هر چيزي را بداد سپس هدايت كرد» (طه 20/50) و چه از طريق تشريع (كتاب و سنّت)، چنان كه مي فرمايد: «اِنّا هَدَيناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِراً‌ وَ اِمّا كَفوراً: ما راه را به او نشان داديم،‌ او يا سپاسگزاري كند يا ناسپاسي. (انسان 76/3). امّا پذيرش هدايت از سوي مردم حتمي نيست؛ چنان كه در جاي ديگر مي فرمايد:‌ «وَ اَمّا ثَمودَ فَهَدَيناهُم؛ فَاسَتَحَبُّوا العَمي عَلَي الهُديٰ: و امّا ثموديان،‌ پس آن ها را هدايت كرديم؛ ولي آن ها كوري را بر هدايت برگزيدند. (فصّلت 41/17)

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات