سوره لیل

سوره لیل ( 9 )

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 9
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 9
محمود خلیل الحصری سوره لیل 9
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و وعده نیکوتر را تکذیب کرد،


تفسیر

و پاداش نيك الاهي در مقابل انفاق را تكذيب كند.شبهات