سوره لیل

سوره لیل ( 6 )

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 6
محمود خلیل الحصری سوره لیل 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

و وعده نیکوتر را [که وعده خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهیزکاری است] باور کرد؛


تفسیر

و جزاي نيك الاهي را تصديق كند.شبهات