سوره لیل

سوره لیل ( 4 )

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره لیل 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره لیل 4
محمود خلیل الحصری سوره لیل 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 595 1
محمد صدیق منشاوی 595 2
- - - - 3

معنای آیه

همانا تلاشتان گوناگون و پراکنده است؛


تفسیر

بعد از اين سوگندها مي فرمايد: تلاشتان متفاوت است.

يعني شما هيچ گاه در زندگي آرام نيستيد، بلكه پيوسته در تلاشيد؛ بنابراين، تلاشتان را در مسيري به كار اندازيد، كه از آن در دنيا و آخرت بيشترين نتيجه را بگيريد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات