سوره بقره

سوره بقره ( 6 )

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره بقره 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره بقره 6
محمود خلیل الحصری سوره بقره 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 3 1
محمد صدیق منشاوی 3 2
- - - - 3

معنای آیه

در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند -چه بیمشان دهی، چه بیمشان ندهی- بر ایشان یکسان است؛ [آنها] نخواهند گروید


تفسیر

کفّار: برخلاف متّقين، که بر اثر سلامت فطرتشان آماده ی پذيرش هر حقّی هستند، كافران بر اثر تبهکاری و عناد و لجاجت چنان ادراکاتشان از کار افتاده و در گمراهى سرسختند، که چه بيمشان دهي و حق برايشان روشن کنی و چه بيمشان ندهي، برايشان يكسان است، انگار جمادی بی تفاوتند و ايمان نخواهند آورد.

«كُفر»، به معناى پوشاندن است. به كشاورز و شب، كافر مى‏ گويند. چون كشاورز دانه را زير خاك مى ‏پوشاند و شب فضا را در برمى‏ گيرد. منكر دين را هم چون حقايق و آيات الاهى را كتمان مى ‏كند كافر نامند.

گرچه هدايت قرآن همگانی است؛ ولی کافران از آن بی بهره اند؛ چون آنان بر اثر عناد عمدی خويش با حق و حقيقت، در هدايت را چنان بر روی خود بسته اند، که همچون جمادی بيم دادن و بيم ندادن برايشان يکسان است. اگر زمينی برای مساعد نباشد، هر قدر باران بر آن ببارد، گل و ريحان در آن نمی رويد.

تفسیر گوهر - دکتر رحمت الله قاضیانشبهات