سوره ضحی

سوره ضحی ( 4 )

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره ضحی 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ضحی 4
محمود خلیل الحصری سوره ضحی 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

و البته عالم آخرت برای تو بسی بهتر از نشأه دنیاست.


تفسیر

آن گاه مي فرمايد: و مسلّماً آخرت براي تو بهتر از دنياست. هرچند در اين دنيا مشمول لطف خداوندي، ولي در آخرت بيشتر و بهتر.شبهات