سوره شرح

سوره شرح ( 7 )

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شرح 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شرح 7
محمود خلیل الحصری سوره شرح 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

پس چون از نماز و طاعت پرداختی برای دعا همت مصروف دار.


تفسیر

پس چون فارغ شدي به رنج تن ده.

انسان بايد بعد از فارغ شدن از هر كار و مسئوليّتى، آماده پذيرش مسئوليّت ديگر و تلاش و كوشش ديگر باشد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات