سوره شرح

سوره شرح ( 6 )

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره شرح 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره شرح 6
محمود خلیل الحصری سوره شرح 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 596 1
محمد صدیق منشاوی 596 2
- - - - 3

معنای آیه

و با هر سختی البته آسانی هست.


تفسیر

مسلّماً با دشواري آساني است.

حذف حرف «فاء» در اين آيه بيانگر اين است‌ كه اين اصل «با دشواري آساني بودن» اختصاص به پيامبر اكرم (ص) ندارد، بلكه يك سنّت الاهي براي همه ی مؤمنين تلاشگر است.

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند بر اثر صبر نوبت ظفر آيد

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات