سوره تین

سوره تین ( 4 )

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره تین 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره تین 4
محمود خلیل الحصری سوره تین 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

که ما انسان را در نیکوترین صورت (در مراتب وجود) بیافریدیم.


تفسیر

بعد از چند سوگند مهمّ فرموده: ما انسان را از نظر جسمي و روحي و عقلي و استعداد براي رسيدن به تکامل و سعادت در نیکوترین ترکیب و صورت آفريديم.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات