سوره علق

سوره علق ( 12 )

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 12
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 12
محمود خلیل الحصری سوره علق 12
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

و خلق را به تقوا و پرهیزکاری امر کند (حال آنکه او را از نماز باز می‌دارد چگونه خواهد بود).


تفسیر

يا مردم را به تقوا بخواند. آيا نهي كردن او سزاوار است؟شبهات