سوره علق

سوره علق ( 9 )

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 9
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 9
محمود خلیل الحصری سوره علق 9
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

دیدی آن کس را که منع (و تمسخر) می‌کرد؟


تفسیر

سپس به بعضي از كارهاي طغيانگران مغرور پرداخته، مي‏ افزايد: مگر آن را نمي بيني كه باز مي دارد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات