سوره علق

سوره علق ( 5 )

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 5
محمود خلیل الحصری سوره علق 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

به آدمی آنچه را که نمی‌دانست تعلیم داد.


تفسیر

به آدمی آنچه نمي‏ دانست آموخت.

اين آيات كه اوّلين آيات نازل شده بر پيامبراسلام (ص) اند‌ از افتخارات آن حضرت است؛ چه رسالتش با قرائت و علم و قلم شروع شده است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات