سوره علق

سوره علق ( 4 )

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 4
محمود خلیل الحصری سوره علق 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت.


تفسیر

سپس به توصيف خداوندي كه اكرم الاكرمين است پرداخته، مي‏ فرمايد: همان كسي كه به وسيله قلم تعليم نمود.

خداوند كارهاى خود را از طريق اسباب انجام مى‏ دهد. «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات