سوره علق

سوره علق ( 2 )

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره علق 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره علق 2
محمود خلیل الحصری سوره علق 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 597 1
محمد صدیق منشاوی 597 2
- - - - 3

معنای آیه

آن خدایی که آدمی را از خون بسته (که تحول نطفه است) بیافرید.


تفسیر

بعد از اين كه در آيه ی اوّل به مسئلة خلقت كلّ جهان توسّط خداوند اشاره فرمود، در اين آيه به آفرينش مهم ترين مخلوق و گُل سرسبد آفرينش يعني «انسان» اشاره كرده، مي‏ فرمايد: انسان را از خون بسته ‏اي خلق كرد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات