سوره زلزله

سوره زلزله ( 7 )

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره زلزله 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره زلزله 7
محمود خلیل الحصری سوره زلزله 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

پس هر که هموزن ذرّه‌ای نیکی کند [نتیجه‌] آن را خواهد دید.


تفسیر

بعد از آن كه فرمود: «هركس اعمالش را مي بيند» در توضيحش مي فرمايد: هركس هم وزن ذرّه ‏اي كارخير انجام دهد آن را مي ‏بيند.شبهات