سوره عادیات

سوره عادیات ( 9 )

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 9
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 9
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 9
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

مگر نمی‌داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردد


تفسیر

سپس به صورت يك استفهام انكاري توأم با تهديد، مي‏ فرمايد: آيا اين انسان ناسپاس و بخيل و دنياپرست نمى‏ داند هرکه در قبرهاست برانگیخته شود؟

اين برخاستن از قبر،‌ دلالت بر معاد جسماني دارد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات