سوره عادیات

سوره عادیات ( 7 )

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 7
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

و او خود بر این [امر]، نیک گواه است


تفسیر

خودش هم بر اين ناسپاسی گواه است. چون انسان به خويشتن بصيرت دارد و مي داند كه چگونه آدمي است؛ خواه به حقيقت اعتراف كند يا نكند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات