سوره عادیات

سوره عادیات ( 6 )

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 6
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

که انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است


تفسیر

بعد از اين سوگندهاي بزرگ مي ‏فرمايد: انسان در برابر اين همه نعمت هاي پروردگارش ناسپاس است.شبهات