سوره عادیات

سوره عادیات ( 5 )

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 5
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

و بدان [هجوم‌]، در دل گروهی درآیند،


تفسیر

و ناگهان در ميان دشمن درآیند.

ازاينجا روشن مي‏ شود، كه جهاد در اسلام آن قدر اهمّيّت دارد، كه نَفَس اسب مجاهدين و حتّیٰٰ جرقه سمّ آن ها و گرد و غباري كه در فضا مي پراكنند، شايسته سوگند خوردنند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات