سوره عادیات

سوره عادیات ( 4 )

فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 4
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 4
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 4
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

و با آن [یورش‌]، گردی برانگیزند،


تفسیر

و چنان سريع بر دشمن تازند، كه گرد و غبار برانگيزند.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات