سوره عادیات

سوره عادیات ( 2 )

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًاپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عادیات 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عادیات 2
محمود خلیل الحصری سوره عادیات 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 599 1
محمد صدیق منشاوی 599 2
- - - - 3

معنای آیه

و برق [از سنگ‌] همی جهانند


تفسیر

و سوگند به اسباني كه در برخورد سم هايشان با سنگ هاي بيابان جرقه ها افروزند

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات