سوره قارعه

سوره قارعه ( 8 )

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره قارعه 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره قارعه 8
محمود خلیل الحصری سوره قارعه 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

و اما هر که سنجیده‌هایش سبک بر آید،


تفسیر

وهر كه وزن شده اش سبك استشبهات