سوره قارعه

سوره قارعه ( 7 )

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره قارعه 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره قارعه 7
محمود خلیل الحصری سوره قارعه 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

پس وی در زندگی خوشی خواهد بود!


تفسیر

زندگي رضايت بخشي خواهد داشت.شبهات