سوره قارعه

سوره قارعه ( 6 )

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره قارعه 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره قارعه 6
محمود خلیل الحصری سوره قارعه 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

اما هر که سنجیده‌هایش سنگین برآید


تفسیر

بعد به وضع انسان ها در قيامت اشاره كرده، مي فرمايد: امّا كسي كه وزنه ی اعمالش سنگين است؛

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات