سوره قارعه

سوره قارعه ( 5 )

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره قارعه 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره قارعه 5
محمود خلیل الحصری سوره قارعه 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

و کوه‌ها مانند پشم زده‌شده رنگین شود


تفسیر

و در توصيف ديگر از آن روز مي‏ فرمايد: وكوه ها مانند پشم رنگين زده شده ‏گردندشبهات