سوره قارعه

سوره قارعه ( 3 )

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره قارعه 3
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره قارعه 3
محمود خلیل الحصری سوره قارعه 3
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

و تو چه دانی که کوبنده چیست؟


تفسیر

و تو چه مي‏داني، كه آن حادثه ی كوبنده چيست؟ آن حادثه همان روز قيامت است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات