سوره تکاثر

سوره تکاثر ( 7 )

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره تکاثر 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره تکاثر 7
محمود خلیل الحصری سوره تکاثر 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

سپس آن را قطعاً به عین‌الیقین درمی‌یابید


تفسیر

و با ورود در جهنّم آن را با چشمتان خواهيد ديدشبهات