سوره تکاثر

سوره تکاثر ( 6 )

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره تکاثر 6
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره تکاثر 6
محمود خلیل الحصری سوره تکاثر 6
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

به یقین دوزخ را می‌بینید


تفسیر

آن گاه مي فرمايد:‌ قطعاً شما جهنّم را، كه سزاي اين مفاخرت است، خواهيد ديدشبهات