سوره تکاثر

سوره تکاثر ( 5 )

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ‎پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره تکاثر 5
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره تکاثر 5
محمود خلیل الحصری سوره تکاثر 5
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 600 1
محمد صدیق منشاوی 600 2
- - - - 3

معنای آیه

هرگز چنین نیست، اگر علم‌الیقین داشتید!


تفسیر

آن گاه مي فرمايد: چنان نيست، كه شما خيال مي‏ كنيد، اگر شما به آخرت علم اليقين داشتيد، افزون طلبي شما را از خدا غافل نمي‏ كرد.

يقين مقابل شكّ است وسه مرتبه دارد: علم اليقين كه انسان از دلائل مختلف به چيزي ايمان آورد، مانند علم به وجود آتش با ديدن دود آن. عين اليقين كه انسان با چشم آتش را ببيند. حق اليقين، مانند اين كه دستش با آتش بسوزد و بالاترين مرحله ی يقين است.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات