سوره عصر

سوره عصر ( 2 )

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ



پخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره عصر 2
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره عصر 2
محمود خلیل الحصری سوره عصر 2
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

که واقعاً انسان دستخوش زیان است


تفسیر

بعد از سوگند به عصر مي فرمايد: به يقين كه انسان در زيان است. سرمايه‏ هاي وجودي ونيروهاي مادّي و معنوي و ايّام زندگيشان را هدر مي‏ دهند.

گویند: يخ ‏فروشى فرياد مى‏ زد: «رحم كنيد به كسى كه سرمايه ‏اش ذوب مى‏ شود». آری، زمان مى ‏گذرد و عمر پايان مى‏ گيرد و انسانی که کار خیر و ثوابى كسب نمى ‏كند زيانكار است».

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیان



شبهات