سوره همزه

سوره همزه ( 8 )

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 8
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره همزه 8
محمود خلیل الحصری سوره همزه 8
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

آنان را در میان فرامی‌گیرد.


تفسیر

اين آتش بر آن ها سرپوشي است،‌ يعني هيچ كس از آن ها نمي تواند از آن رهايي يافته و نجات يابد.

تفسیر گوهر - تالیف دکتر رحمت الله قاضیانشبهات