سوره همزه

سوره همزه ( 7 )

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِپخش قاری سوره شماره آیه
محمد صدیق منشاوی سوره همزه 7
عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره همزه 7
محمود خلیل الحصری سوره همزه 7
پخش قاری شماره صفحه ردیف
مصطفی اسماعیل 601 1
محمد صدیق منشاوی 601 2
- - - - 3

معنای آیه

[آتشی‌] که به دلها می‌رسد.


تفسیر

آتشي كه از دل ها زبانه كشد.شبهات